Câu hỏi thảo luận số 3 trang 30, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 6, nhận xét sự khác nhau về độ cao và hướng các dãy núi của Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.


Hướng dẫn: Học sinh có thế sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hoặc trang 13 và 14.

Lời giải: Sự khác nhau về độ cao và hướng các dãy núi giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam:

- Về độ cao:

 + Trường Sơn Bắc là khu vực núi thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu và thấp trũng ở giữa.

 + Trường Sơn Nam gồm các khối núi và cao nguyên cao đồ sộ (khối núi Kon Tum, khối núi cực Nam Trung Bộ). Nhiều đỉnh núi trên 2000 m nghiêng về phía đông.

- Hướng các dãy núi:

 + Trường Sơn Bắc: chủ yếu là hướng Tây Bắc – Đông Nam, một số dãy núi hướng Tây – Đông (dãy Hoành Sơn).

 + Trường Sơn Nam: chủ yếu là cánh cung. Cánh cung lưng lồi ra biển Đông, ôm lấy các cao nguyên rộng lớn phía tây.