Câu hỏi nâng cao, bài 9 Địa lí 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, 13 và kiến thức đã học, hãy phân tích đặc điểm của trạm khí hậu Sa Pa.


a. Vị trí của trạm khí hậu Sa Pa.

- Nằm ở vĩ độ 22022, B.

- Độ cao trên 1.500m.

- Nằm ở vùng khí hậu Đông Bắc, thuộc miền khí hậu phía Bắc với đặc điểm:

+ Mùa đông lạnh, tương đối ít mưa (nửa cuối mùa đông ấm và ẩm hơn).
+ Mùa hạ nóng, mưa nhiều.

b. Đặc điểm về chế độ nhiệt.

* Nhiệt độ trung bình năm của Sa Pa khoảng 150 C thấp hơn sơ với mức trung bình của nước ta.

=> Giải thích:

- Do Sa Pa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

- Nhiệt độ Sa Pa chịu ảnh hưởng của độ cao địa hình (theo quy luật đai cao cứ lân cao 100m nhiệt độ giảm 0,60 C).

- Do Sa Pa nằm ở phía Bắc, gần đường xích đạo.

* Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng VII khoảng 180C.

=> Giải thích: Do đây là thời kì Mặt Trời chuyển động biểu kiến ở gần chí tuyến Bắc nên Sa Pa nhận được lượng nhiệt lớn

* Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng I khoảng 70C.

=> Giải thích:

- Nguyên nhân chính là do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

- Do Mặt Trời chuyển động biểu kiến ở Bán cầu Nam.

* Biên độ nhiệt trung bình năm khoảng 110C, cao hơn mức trung bình của cả nước.

=> Giải thích:

- Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ giảm rõ rệt trong thời kì mùa đông.

- Sa Pa nằm ở chí tuyến Bắc nên chênh lệch góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng trong năm lớn.

c. Đặc điểm chế độ mưa.

Tổng lượng mưa trung bình năm ở Sa Pa lớn, đạt khoảng 2.400 - 2.800mm do nằm ở sườn đón gió.

Chế độ mưa theo mùa: 

- Mùa mưa:

+ Kéo dài 8 tháng từ tháng IV đến tháng XI.
+ Tổng lượng mưa trong mùa mưa khoảng trên 2.00mm, tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng VII khoảng 500mm.

=> Giải thích: Do đây là thời kì hoạt động của gió mùa mùa hạ.

- Mùa khô:

+ Từ tháng XII đến tháng III.
+ Tổng lượng mưa trong mùa khô đạt khoảng trên 300mm.

=> Giải thích: Đây là thời kì chịu tác động của gió mùa Đông Bắc với tính chất lạnh khô.

Như vậy, có thể thấy mặc dù có sự phân hóa nhưng sự tương phản giữa mùa khô và mưa không sâu sắc và không khắc nghiệt nhiều như ở phía Nam nước ta, bởi vì trong mùa khô nhưng lượng mưa cũng khá cao.