Câu hỏi nâng cao, bài 6 Địa lí 12

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Các hướng địa hình chính của nước ta. Hướng địa hình đã ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nước ta?


* Các hướng địa hình chính của nước ta:

- Hướng Tây Bắc - Đông Nam: Thể hiện rõ từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

- Hướng vòng cung: Vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam.

* Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu nước ta:

- Hướng địa hình chắn gió, tạo nên hiệu ứng Phơn, gây hiện tượng khô nóng ở sườn khuất gió và mưa nhiều ở sườn đón gió.

VD: Vào mùa Hạ, gió mùa Tây Nam từ vịnh Bengan lãnh thổ nước ta gặp dãy Trường Sơn, gây nên hiệu ứng phơn, phía Tây dãy Trường Sơn đón gió mưa nhiều, phía Đông là sườn khuất gió trở nên khô và nóng.

- Hướng địa hình tạo điều kiện cho các khối khí xâm nhập sâu vào lãnh thổ nước ta.

VD: Các cánh cung ở vùng núi Đông Bắc mở rộng về phía Bắc và Đông Bắc, chụm lại ở dãy Tam Đảo, gió mùa Đông Bắc đến lãnh thổ nước ta theo các dãy núi hướng vòng cung xâm nhập vào đất liền. Vì vậy, ở đây mùa đông đến sớm và kết thúc muộn.