Câu hỏi thảo luận số 1 trang 30, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng.


Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7 hoặc trang 13 và 14.

Lời giải:

- Các cánh cung núi: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

- Độ cao địa hình của vùng núi Đông Bắc.

 + Núi thấp chiếm phần lớn diện tích.

 + Những đỉnh núi trên cao 2.000m nằm trên vùng Thượng nguồn sông Chảy. Giáp biên giới Việt –Trung là các khối núi đá vôi đồ sộ ở Hà Giang, Cao Bằng, còn ở trung tâm là vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình 500-600m. => Hướng địa hình: Tây Bắc - Đông Nam.