Câu hỏi thảo luận số 2 trang 33, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung.


Hướng dẫn: Học sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí trang 6 và 7, hoặc trang 13 và 14.

Lời giải:

- Có diện tích khoảng 15 nghìn km2,

- Đồng bằng nhỏ hẹp, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ bởi các dãy núi đâm ngang ra sát biển.

- Một số đồng bằng chính: Đồng bằng Thanh Hóa của hệ thống sông Mã, sông Chu, đồng bằng Nghệ An (sông Cả), đồng bằng Quảng Nam (sông Thu Bồn) và đồng bằng Tuy Hòa (sông Đà Rằng).