Câu hỏi thảo luận số 3 trang 29, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của con người tới địa hình nước ta.


- Miền núi: Làm ruộng bặc thang, đốt rừng làm nương rẫy, tăng xói mòn đất.

- Đồng bằng: Con người đào kênh mương, đắp đê ngăn lũ, quai đê lấn biển làm địa hình đồng bằng thay đổi. => Xuất hiện nhiều hiện tượng mương xói, hiện tượng nhiễm mặn. 

- Khai thác đất sét, đá vôi, than đá và các loại khoáng sản khác làm  mất các ngọn núi, quả đồi ⟹ địa hình bị san bằng (ví dụ các núi đá vôi ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh bị khai thác sản xuất xi măng)

- Lấn biển làm mất địa hình bờ biển tự nhiên (Ven biển Hạ Long - Quảng Ninh, ven biển Đà Nẵng).