Câu 2 trang 32, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu đặc điểm khác nhau giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.


Hướng dẫn: Học sinh sử dung Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hoặc trang 13 và 14.

Lời giải: HS có thể lập bảng so sánh đặc điểm của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc để thấy được sự khác biệt của địa hình 2 khu vực.

 Vùng    núi       

   Vị trí                               Đặc điểm                          So sánh
     Đông      Bắc Tả ngạn sông Hồng      

- Hướng nghiêng: thấp dần từ TB - ĐN.

- Độ cao: Núi thấp chiếm ưu thế.

- Hướng núi:

+ Hướng cánh cung.

+ Gồm 4 cánh cung lớn (sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Son và đông Triều) mở rộng hướng ĐB chụm lại ở Tam Đảo, xen giữa là các thung lũng sông.

- Giống nhau: Hướng nghiêng chung thấp dần từ TB xuống Đông Nam.

 

 

 

- Khác nhau:

+ Tây Bắc: địa hình cao nhất cả nước, địa hình lòng máng núi cao hai bên ở giữa là thung lũng sông. Hướng núi Tây Bắc - Đông Nam.

+ Đông Bắc: Địa hình chủ yếu là núi thấp, hướng núi là hướng vòng cung.

 

   Tây       Bắc             Giữa sông Hồng và sông Cả

- Hướng nghiêng: Tây Bắc - Đông Nam.

- Hướng núi: Tây Bắc - Đông Nam.

- Độ cao:

+ Núi cao và núi trung bình chiếm ưu thế.

+ Địa hình cao nhất nước ta (Hoàng Liên Sơn);

+ Địa hình lòng máng: Hai bên là núi cao, xen giữa là các thung lũng sông như sông Đà, Mã, Chu...