Câu 2 trang 35, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung?


Đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung:

- Nguồn gốc: Sự bồi đắp của các vật liệu và phù sa sông.

- Đặc điểm: Nhỏ, hẹp ngang và bị chia cắt thành các đồng bằng nhỏ do các dãy núi ăn sát ra biển.

- Đất: Thành phần chủ yếu là cát, vật liệu đá nên đất xấu, nghèo dinh dưỡng.

- Địa hình: Rất nhiều cồn cát, đầm phá, vũng, vịnh xen kẽ.

- Lớn nhất là đồng bằng Thanh Hóa.