Câu hỏi thảo luận trang 35, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 67
Bạn đánh giá: Chưa

Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả gì cho môi trường sinh thái nước ta?


Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên hậu quả:

- Gây lũ nguồn, lũ quét, lũ ống ở miền núi, ngập lụt ở vùng đồng bằng.

- Gây xói mòn, trượt lở đất ở miền đồi núi vùi lấp làng mạc.

- Gây thoái hóa đất, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Thu hẹp dần môi trường sống của nhiều loại động vật, nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng làm mất cân bằng môi trường sinh thái.