Bài 11 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

A. 50 B. 100
C. 120 D. 24

Với 5 người A,B,C,D,E xếp hàng ngang (hay dọc) thì có 5! = 120 cách xếp. Nhưng với 5 hoán vị khác nhau theo hàng ngang là ABCDE,EABCD,DEABC,CDEAB,BCDEA khi xếp quanh bàn tròn  chỉ là một cách xếp. Vậy số cách xếp 5 người ngồi quanh bàn tròn là: n=5!5= 4! = 24.(cách)

Chọn đáp án D.