Bài 14 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

(A) 1216 (B) 3216
(C) 6216 (D) 12216

 


Không gian mẫu có nΩ=63= 216 phần tử.

Số trường hợp cả ba con súc sắc xuất hiện cùng số chấm là 6 trường hợp : 1,1,1,2,2,2,....6,6,6.

Xác suất cần tìm là: P=6216

Chọn đáp án C.