Bài 10 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

A. 104 B. 1326
C. 450 D. 2652

Số cách lấy hai con bài từ 52 con là: C522=1326

Chọn đáp án B.