Bài 15 trang 78 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A.416 B.216
C.116 D.616

Số trường hợp xảy ra có thể là:nΩ=24 = 16

Chỉ có duy nhất một trường hợp cả 4 lần đều xuất hiện sấp.

Xác suất cần tính là: P =116

Chọn đáp án C.