Bài 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hai số phức z1, z2. Biết rằng z1+z2 và z1z2 là hai số thực. Chứng tỏ rằng z1, z2 là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.


Đặt z1+z2=sz1z2=p với s,p.

Khi đó z1, z2 là nghiệm của phương trình : z2-sz+p=0  với s,p.   (đpcm)