Bài 3 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu định nghĩa số phức liên hợp của số phức z. Số phức nào bằng với số phức liên hợp của nó ?


  • Định nghĩa số phức liên hợp : Cho số phức z=a+bi. Khi đó a-bi là số phức liên hợp của số phức z=a+bi. Kí hiệu là z=a-bi.
  • Số phức bằng với số phức liên hợp của nó: Giả sử z=za+bi=a-bi2bi=0b=0z=a. Vậy số phức bằng với số phức liên hợp của nó là số thực.