Bài 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.


Gọi z1; z2 là hai số phức cần tìm. Khi đó z1; z2 là nghiệm của phương trình : z2-3z+4=0.

  • Ta có : =32-4.4=-7<0.
  • Khi đó phương trình có hai nghiệm phức : z1,2=3±i72.

Vậy hai số phức cần tìm là 3+i72 và 3-i72.