Câu 11 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 11. Dãy số (un)  thỏa mãn điều kiện gì thì được gọi là có giới hạn 0 khi n dần tới dương vô cực.


Ta nói dãy số (un) có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực, nếu |un| có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Kí hiệu:limx+un=0 hay un0 khi n+.