Câu 14 Trang 71 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Điều kiện của phương trình x+2−1x+2=4-3xx+1là:

(A) x>−2 x≠−1;

(B) x>2 và x<43;

(C) x>−2,x≠−1 x43.

(D) x-1 và x-2.


1x+2 xác định với x>−2.

4-3xx-1 xác định với x≠1 4−3x≥0

ĐKXĐ của phương trình là x>−2,x≠−1 x43.

Chọn C.