Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ SGK Vật Lý lớp 11

1. Bộ nguồn ghép nối tiếp

                   

Eb = E1 + E+ … + En

rb = r1 + r2 + … + rn

2. Bộ nguồn song song

                             

Eb = e