Bài 29. Thấu kính mỏng

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 29. Thấu kính mỏng SGK Vật Lý lớp 11

I. Thấu kính. Phân loại

+ Là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa ...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.

+ Phân loại:

  - Theo hình dạng 

  - Theo đường đi tia sáng: 

II. Khảo sát thấu kính hội tụ

1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện

a) Quang tâm

+ Là điểm O chính giữa của thấu kính mà mọi tia sáng tới truyền qua O đều truyền thẳng.

+ Trục chính là đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính.

+ Trục phụ các đường thẳng qua quang tâm O.

b) Tiêu điểm. Tiêu diện

+ Chùm tia sáng song song với trục chính sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục chính. Điểm đó là tiêu điểm chính của thấu kính. F' là tiêu điểm ảnh chính, F là tiêu điểm vật chính.

+ Tập hợp các tiêu điểm gọi là tiêu diện: tiêu diện vật và tiêu diện ảnh. 

2. Quy ước

- Tiêu cự: f=OF=OF' 

- Vị trí ảnh: d'=

- Ví trí vật: d=

- Độ phóng đại của ảnh: 

- Công thức thấu kính: