Bài 27. Phản xạ toàn phần

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 27. Phản xạ toàn phần SGK Vật Lý lớp 11

I. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn

  1. Thí nghiệm

- Góc i nhỏ (r>i), tia phản xạ mờ, tia khúc xạ sáng.

- Tăng dần i thì r tăng dần, tia phản xa sáng dần, tia khúc xạ mờ đi.

- Khi i=igh, tia khúc xạ nằm trên mặt phân cách, rất mờ, tia phản xạ rất sáng.

- Khi i>igh, không còn tia khúc xạ, tia phản xạ sáng như tia tớiPhản xạ toàn phần.

 2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần

, khi 

II. Hiện tượng phản xạ toàn phần

1. Định nghĩa

- Là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia tới tại mặt phân cách của hai môi trường.

2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần

- Ánh sáng truyền từ một môi trường có chiết quang lớn tới một môi trường chiết quang bé hơn.

- Góc tới i ⩾ igh.

III. Cáp quang

1. Cấu tạo

+ Phần lỏi trong suốt bằng thủy tinh siêu sach có chiết suất lớn (n1).

+ Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất n2 < n1.

+ Bên ngoài bao bọc một lớp nhựa dẻo.

2. Công dụng

Cáp quang được ứng dụng vào việc truyền thông tin với các ưu điểm:

+ Dung lượng tín hiệu lớn.

+ Không bị nhiễu bở các bức xạ điện từ bên ngoài.

+ Không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện).

Cáp quang còn được dùng để nội soi trong y học.