Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông SGK Vật Lý lớp 11

I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích tương tác điện

1. Sự nhiễm điện của các vật

- Cọ xát thanh thủy tinh, thanh nhựa, mảnh vải polietilen,... vào dạ hoặc lụa... thì những vật đó có thể hút được những vật nhẹ như mẩu giấy, sợi bông... Đó là sự nhiễm điện.

2. Điện tích. Điện tích điểm

- Điện tích: các vật mang điện.

- Có hai loại: điện tích (+), điện tích (-).

- Điện tích điểm: là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta đang xét.

3. Tương tác điện. Hai loại điện tích

+ Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

+ Các điện tích khác dấu thì hút nhau.

II. Định luật Cu – lông

1. Định nghĩa

- Lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong chân không được xác định:

 + Điểm đặt: tại điện tích đang xét.

 + Phương: trùng với đường thẳng nối hai điện tích.

 + Chiều: 2 điện tích trái dấu thì hương vào nhau.

               2 điện tích cùng dấu thì hướng ra xa nhau.

 + Độ lớn:  (N)

Trong đó: k = 9.10    


                F: là lực tĩnh điện (N)


                q1, q2: là độ lớn hai điện tích (C)

                 r: khoảng cách giữa hai điện tích (m)

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi

- Điện môi: môi trường cách điện.

- Trong môi trường điện môi có hằng số điện môi là .

- Trong chân không: .