Bài 32. Kính lúp

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 32. Kính lúp SGK Vật Lý lớp 11

I. TỔNG QUAN VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC BỔ TRỢ CHO MẮT

+ Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

+ Số bội giác:

II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

+Tác dụng: là dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.

+Cấu tạo: 1 thấu kính hội tụ (hoặc 1 hệ thấu kính) có tiêu cự nhỏ (cm).

III. Sự tạo ảnh qua kính lúp

+Đặt vật trong khoảng [OF] cho ảnh ảo A'B' nằm trong giới hạn nhìn rõ của vật.

+Khi ảnh A'B' = Cc: ngắm chừng ở điểm cực cận.

+Khi ảnh A'B' = : ngắm chừng ở . Khi đó mắt không mỏi.

IV. Số bội giác của kính lúp

+ Khi ngắm chừng ở vô cực: (d'=; d=f)

  

với OCc=25 cm.