Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích SGK Vật Lý lớp 11

I. Thuyết êlectron

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện

- Nguyên tử gồm hai phần:

 + Hạt nhân mang điện dương (+).

 + Lớp vỏ là các e- mang điện âm (-).

- Trong điều kiện thường: tổng điện tích dương = tổng điện tích âm.

- Êlectron: là hạt có khối lượng và kích thước rất nhỏ.

 + me= 9,1.10-19 (kg).

 + qe= 1,6.10-19 (C).

- Điện tích nguyên tố là hạt mang điện có điện tích nhỏ nhất mà không thể phân chia được nữa.

2. Thuyết êlectron

- Thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và tính chất điện gọi là thuyết electron.

- Nội dung: Êlectron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển tử nơi này sang nơi khác:

 +  Vật nào thiếu e: Nhiễm điện dương

 + Vật nào thiếu e: Nhiễm điện âm

III. Định luật bảo toàn điện tích

Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi.