Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 22. Lực Lo-ren-xơ SGK Vật Lý lớp 11

I. Lực Lo-ren-xơ

1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ

- Là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.

2. Xác định lực Lo-ren-xơ

Một electron chuyển động với vận tốc v trong từ trường đều B, lực Lo-ren-xơ được xác định:

+ Điểm đặt: tại điện tích đang xét.

+ Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa (B, v)

+ Chiều: nếu q>0 theo quy tắc bàn tay trái;

             nếu q<0 theo quy tắc bàn tay phải.

+ Độ lớn: f=q.v.B.sinα với α=B, v

II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

1. Chú ý

Hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều chỉ dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ, f vuông góc với vchuyển động đều.

2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
f=q.v.Bf=mv2RR=mvq.B

Trong đó: R là bán kính cong của quỹ đạo.

              m là khối lượng của điện tích chuyển động.
              q: điện tích của hạt