Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện SGK Vật Lý lớp 11

I. Dòng điện

1. Định nghĩa

- Là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.

2. Dòng điện trong kim loại

- Là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt electron tự do.

3. Chiều của dòng điện

- Chiều từ (+) sang (-).

II. Cường độ dòng điện, dòng điện không đổi

1. Định nghĩa

- Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện.

- Biểu thức: 

 +  là điện lượng truyền qua 1 tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 

 + Khi  nhỏ thì I là cường độ dòng điện tức thời.

2. Dòng điện không đổi

- Định nghĩa: Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

         

Trong đó, q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian  t.

3. Đơn vị

a) Đơn vị của I: 

b) Đơn vị của điện lượng q: 1C=1A.s

III. Nguồn điện

1. Điều kiện để có dòng điện

- Có các hạt mang điện

- Có hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dòng điện

2. Nguồn điện

- Định nghĩa: là một thiết bị dùng để duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

- Các lực lạ trong nguồn điện có tác dụng làm cho hai cực của nguồn điện được tích điện khác nhau và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

IV. Suất điện động của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

Công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn được gọi là công của nguồn điện.

2.Suất điện động của nguồn điện

- Định nghĩa: Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng:

          

Trong đó:   ξ là suất điện động của nguồn (V)

                  A là công mà lực lạ thực hiện (J)

                  q là điện tích dương dịch chuyển trong nguồn (C).