Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 24. Suất điện động cảm ứng SGK Vật Lý lớp 11

I.Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

1.Định nghĩa

Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

2. Định luật Fa-ra-đây

Trong đó: 

  ec: suất điện động cảm ứng (V)


   : độ biến thiên từ thông (Wb)


  :độ biến thiên thời gian (s)

II.Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len – xơ

- Nếu Φ  tăng thì ec < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược với chiều của mạch
- Nếu Φ  giảm  thì ec >  0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện  cảm ứng) là chiều của mạch.

III.Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.