Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch SGK Vật Lý lớp 11

I. Định luật Ôm đối với toàn mạch

1. Định luật Ôm đối với toàn mạch

- Công của nguồn:

- Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch: 

- Mặt khác: Ang=A 

  Trong đó: Rng+r: điện trở toàn mạch; Rng: điện trở mạch ngoài.

- Định luật: Cường độ dòng điện chạy qua mạch kín tỷ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ với điện trở toàn phần của mạch đó.

III. Nhận xét.

1. Hiện tượng đoản mạch

- Khi điện trở mạch ngoài bằng 0 thì  lớn Q tỏa ra rất lớn cháy máy.

- Khắc phục: mắc nối tiếp với áp-tô-mát,..

2. Định luật ôm với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

- Định luật Ôm hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

3. Hiệu suất của nguồn điện