Bài 33. Kính hiển vi

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 33. Kính hiển vi SGK Vật Lý lớp 11

I. Công dụng và cấu tạo

- Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp.

- Cấu tạo: + Vật kính L1 là TKHT có tiêu cự nhỏ (mm).

               + Thị kính L2 là TKHT có tiêu cự nhỏ (cm).

II. Sự tạo ảnh

Bài 33. Kính hiển vi
Bài 33. Kính hiển vi

                 

  • A1B1 là ảnh thật lớn hơn AB. A2B2 là ảnh ảo lớn hơn A1B1.
  • Mắt đặt sau L2 để quan sát ảnh ảo A2B2.
  • Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) để ảnh cuối cùng (A2B2) hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt và góc trông ảnh phải lớn hơn hoặc bằng năng suất phân li của mắt.

III. Số bội giác

+ Ngắm chừng ở vô cực: 

+ Ngắm chừng ở điểm cực cận: 

.