Bài 16. Dòng điện trong chân không

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 16. Dòng điện trong chân không SGK Vật Lý lớp 11

I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không

Bản chất của dòng điện trong chân không: là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron được đưa vào khoảng chân không đó.

II. Tia catôt

- Tính chất: Điôt chân không với catôt nóng đỏ có tính chỉnh lưu.

- Bản chất: Tia catôt là một dòng các êlectron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Nó cũng có thể được tạo ra bằng một súng êlectron.

- Ứng dụng: Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị làm lệch bằng điện trường và từ trường. Nó được dùng làm đen hình và ống phóng điện.