Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy qua trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy qua trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt SGK Vật Lý lớp 11

I. Dòng điện trong dây dẫn thẳng dài                                           

 + Điểm đặt: điểm ta xét.

 + Phương: tiếp tuyến với đường tròn tại điểm đang xét.

 + Độ lớn:

 Với r: khoảng cách từ dòng điện đến điểm đang xét (m), I: (A), B: (T)

 + Chiều: qui tắc nắm tay phải.

II. Dòng điện trong dây dẫn uốn thành vòng tròn   

 + Điểm đặt: tâm O.

 + Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn.

 + Chiều: qui tắc nắm tay phải.

 + Độ lớn:  với R: bán kính vòng dây.

 + Nếu vòng dây có N vòng cùng chiều dòng điện: 

III. Dòng điện trong ống dây dẫn hình trụ

 + Điểm đặt: một điểm bất kì trong ống dây.

 + Phương: dọc theo ống dây.

 + Chiều: qui tắc nắm tay phải.

 + Độ lớn: