Bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ SGK Vật Lý lớp 11

I. Lực từ

1 .Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường

- Là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm.

- Ví dụ: từ trường giữa hai cực nam châm hình chữ U.

2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

– Điểm đặt: trung điểm của đoạn dây dẫn

– Phương: vuông góc với .

– Chiều lực từ: Qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay và chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện. Khi đó ngón tay cái choãi ra 900 sẽ chỉ chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn.

– Độ lớn:   với .

II. Cảm ứng từ

- Cảm ứng từ: 

với 

F: độ lớn của lực từ (N).

I: cường độ dòng điện qua l (A).

B: độ lớn của cảm ứng từ (T).

l: chiều dài đoạn dây dẫn (m).

- Vectơ cảm ứng từ  là đại lượng có:

 + Điểm đặt: tại điểm đang xét.

 + Hướng: Trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.