Bài 8. Điện năng. Công suất điện

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 8. Điện năng. Công suất điện SGK Vật Lý lớp 11

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

- Khi có dòng điện chạy qua một đoạn mạch lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác gọi là điện năng tiêu thụ.

    A=qUA=UIt

Trong đó: A là công của dòng điện (J)

                U là hiệu điện thế (V)

                I là cường độ dòng điện (A)

                t là thời gian dòng điện chạy qua (s)

2. Công suất điện

- Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch:

     

Trong đó: P là công của dòng điện (W)

                U là hiệu điện thế (V)

                I là cường độ dòng điện (A)

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-len-xơ

        

Trong đó:  Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

                  I: cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)

                  R: điện trở vật dẫn (Ω)

                  t: thời gian dòng điện chạy qua (s)

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

    

III Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

- Công của nguồn điện bằng tổng điện năng tiêu thụ của từng đoạn mạch.

2. Công suất của nguồn điện

 

Png: công suất của nguồn (W).