Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 13. Dòng điện trong kim loại SGK Vật Lý lớp 11

I. Bản chất của dòng điện trong kim loại

1. Tính chất

- Kim loại là chất dẫn điện tốt vì có nhiều e- tự do.

2. Bản chất

- Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ

        

 

: điện trở suất ở t

: điện trở suất ở nhiệt độ t

: hệ số nhiệt điện trở

III. Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp

- Khi nhiệt độ thấp điện trở kim loại giảm.

- Khi nhiệt độ bằng nhiệt độ giới hạn, điện trở giảm dần đến 0. Đó gọi là hiện tượng siêu dẫn.

- Ưu điểm: 

 + Dòng điện tồn tại rất lâu sau khi ngắt.

 + Từ trường do dòng điện siêu dẫn tạo ra rất mạnh.

- Hạn chế: nhiệt độ để tạo ra hiện tượng siêu dẫn là quá thấp.

IV. Hiện tượng nhiệt điện

- Hiện tượng suất hiện suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi mối hàn được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

- Công thức: ξ = αT (T1 – T2)

- Ứng dụng: làm nguồn điện, đo nhiệt độ lò nung.