Bài 4. Công của lực điện

Trung bình: 3,89
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 4. Công của lực điện SGK Vật Lý lớp 11

I. Công của lực điện

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều

- Phương: // với các ĐSĐT.

- Chiều: q>0 

             q<0 

- Biểu thức: 

2. Công

 

- Điện tích Q di chuyển theo đường thẳng MN, , với MN=s (Hình 4.2)

                                

  Trong đó: là hình chiếu của đường đi lên một ĐSĐT.

                  .

Suy ra: 

 + Nếu  thì , do đó d < 0 và AMN < 0.

 + Nếu  thì , do đó d > 0 và AMN > 0.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường

1. Biểu thức

- Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích q:

   

Với d: khoảng cách từ điểm đang xét đến bản (-).

        wM: thế năng của điện tích q tại M.

- Thế năng tại vô cùng: 

2. Sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích

 

- WM là 1 hằng số gọi là điện thế.

3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

- Khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường: