Bài 3 trang 14 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết êlectron.


- Trong kim loại các electron chuyển động tự do trong không gian rỗng giữa các nguyên tử. 
- Khi đưa lại gần một vật nhiễm điện, giả sử vật nhiễm điện dương lại gần 1 vật bằng kim loại thì: các electron chuyển động trong vật đó sẽ bị hút về phía điện dương, khi các electron đi về 1 bên đồng nghĩa với việc bên đó sẽ dương hơn vì lúc này các hạt nhân mất electron nên mang điện tích dương. 
- Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng không làm thay đổi điện tích trong vật hưởng ứng, mà chỉ làm thay đổi lại vị trí sắp xếp các electron trong vật