Bài 1 trang 14 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nội dung thuyết êlectron.


Thuyết electron là thuyết dựa vào sự cư trú của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.

Nội dung: - Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nguyên tử mất electron sẽ trở thành một hạt mang điện dương, gọi là ion dương.

- Một nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm electron để trở thành một hạt mang điện âm và được gọi là ion âm.

- Một vật bị nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích dương (proton). Nếu số electron ít hơn số proton thì vật nhiễm điện dương.