Bài 2 trang 14 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron.


 Khi quả cầu kim loại trung hòa điện tiếp xúc với kim loại nhiễm điện âm thì một phần trong số êlectron ở kim loại truyền sang thanh quả cầu. Vì thế quả cầu kim loại cũng thừa êlectron nên nó nhiễm điện âm.