Bài 3 trang 147 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều B. Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

A. (C) chuyển động tịnh tiến.

B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch.

C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với B

D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.


Đáp án D.

Khi (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ thì từ thông qua mạch biến thiên.