Bài 2 trang 147 sgk vật lý 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Dòng điện Fu - cô là gì?


 Dòng điện Phucô là dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi nó chuyển động trong từ trường hay đặt nó trong từ trường biến thiên theo thời gian.