Bài 5 trang 212 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.


Công thức:  G=k1G2  hay G=δĐf1f2.