Bài 2 trang 212 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.


Vật kính có tiêu cự rất nhỏ (mm).

Thị lính L2 là một kính lúp có tiêu cự khoảng vài cm.