Bài 4 trang 212 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.


Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.
Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.

Đường truyền của chùm tia sáng ứng với ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.