Bài 4 trang 212 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.


Đường truyền của chùm tia sáng ứng với ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.