Bài 1 trang 212 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.


- Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp.

- Kính hiển vi có hai bộ phận chính:

  • Vật kính L1 là một thấu kính hội tụ (thực ra là một hệ thấu kính tác dụng như thấu kính hội tụ) có tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimét).
  • Thị kính L2 là một kính lúp dùng để quan sát ảnh của vật tạo bởi vật kính.

- Khoảng cách giữa hai quang tâm O1O2 = l không đổi.

- Khoảng cách F1'F2=δ là độ dài quang học.