Bài 1 trang 152 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

 Phát biểu các định nghĩa:

- Suất điện động cảm ứng;

- Tốc độ biến thiên từ thông.


- Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín.

- Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.