Bài 2 trang 152 SGK vật lí 11

Trung bình: 5
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?


- Động cơ điện không đồng bộ ba pha.

- Máy phát điện.

- Máy biến thế.