Bài 5 trang 152 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ B vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian ∆t = 0,05s, cho độ lớn của B tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.


- Độ lớn suất điện động cảm ứng: 

|ec|=ΔΦΔt=ΔB.SΔt=0,5.(10.102)20,05= 0,1V.