Bài 6 trang 106 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào dưới đây là chính xác? Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

A. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.

B. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống.

C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác.

D. Cả ba lí do trên


Đáp án D.