Câu 4 trang 106 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?


Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n.