Bài 5 trang 54 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện khi đó.


a)  - Cường độ dòng điện: I=URN=8,414=0,6 A

     - Suất điện động của nguồn là : ξ=I(RN+r)=IRN+Ir=8,4+0,6.1=9 V

b)  - Công suất mạch ngoài là: P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W

     - Công suất tiêu thụ của nguồn là: Png = ξ.I = 9.0,6 = 5,4 W.